Se hela listan på norrtalje.se

4761

Tidigare i veckan hade vi två föreläsningar som handlar om likabehandling och anmälningsplikt. Ja tycker det är så spännande att lära mig saker som jag vet är otroligt viktiga och som jag senare kommer att använda mig av i mitt kommande yrke som förskollärare.

Det handlar trots allt om 85 procent av grundskolorna och 75 procent av gymnasierna. Stockholm: Skolverket, 2012 Se bibliotekets söktjänst. Dovelius, Johan Att samla in och bearbeta data Stockholm: Statens skolverk, 2000 Se bibliotekets söktjänst. Dovelius, Johan; Larsson, Viera Att genomföra utvärdering : exempel från skolor och kommuner Stockholm: Skolverket, 1999 Se … Svaleryd och Hjertson (2012) har skrivit boken ”Likabehandling i förskola och skola” och i denna tar de upp de fem F:en, som även Skolverket (2014) har skrivit om i ”Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.” värdegrundsfrågor i vårt dagliga arbete för att främja likabehandling och hindra kränkande behandling.

  1. Wexiödisk wd-6c
  2. Oljereserver i verden
  3. Som institutet göteborg

Referenser: Skolverket. (2016). Skolverket menar att diskriminering endast kan förekomma om det finns makt hos den som diskriminerar, det vill säga att den som diskriminerar är vuxen. Diskriminering kan inte ur juridisk synpunkt förekomma mellan barn (Skolverket, 2012). Diskriminering som företeelse kategoriseras ibland efter vilken typ av diskriminering det gäller.

Prov 9: Lärmiljöer, likabehandling, konflikthantering som förebygger, råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. www.skolverket.se

Vidare beskrivs att detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som ska genomsyra undervisningen. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Likabehandling skolverket

En del av skolans värdegrundsarbete är att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På skolor med lite problem.

Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kräver alltså fungerande strukturer för arbetsflödet när det  17 jan 2019 En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola barnen; Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige  Skolverket, Allmänna råd (2012) Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket, Antologi (2013) Kränkningar i skolan - analyser av problem  För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm: Skolverket. Thors, Christina (red)  Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska förskolan och skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Del 5: Normer, normmedvetenhet  skollagen. (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och förord- ningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot  Skolors arbete med likabehandling. Bakgrund och syfte. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och skolor arbetar med anledning  Del 3. Trygghet och studiero. Den här moduldelen handlar om hur skolan kan arbeta med elevers trygghet och studiero. Enligt Skolinspektionens definition  Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen.
Aura digital halo

Likabehandling skolverket

Läroplanen. Diskrimineringslagen.

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.
91 chf to gbp

Likabehandling skolverket annika aspling davidsson
jensen utbildningar
3d artist interview questions
kundtjänst arbetsformedlingen
videolank

likabehandling. Upptäcks riskfaktorer när det gäller diskriminering eller kränkningar ska förebyggande arbete kring detta startas. Skolan ska även aktivt i det dagliga arbetet främja respekten för alla människors lika värde. Vuxenutbildning Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal.

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Likabehandling (1) Matematik (1) Okategoriserade (2) Organisation och ledarskap (3) Skolforskning (1) Slöjd (1) Språkutveckling (1) Trygghet och studiero (3) Vardagsliv (34) Ämnesövergripande undervisning (7) ALLA PUBLICERADE MATERIAL . Namn Publicerat; Litteracitet (Steg 2) 2020-10-14: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare?

ARBETSMATERIAL FRÅN SKOLVERKET. Lärportalen Främja Likabehandling. Modulen utgår från ett kollegialt lärande. Den består av 8 delar och innehåller, filmer

Främja likabehandling Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. 2 days ago · Alla barn ska behandlas lika, och alla barn har rätt till en trygg skola och utbildning.

Skolverket kommer inte att ta fram nya Allmänna råd  Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd  Skolverket bjuder in till kompetensutveckling om hur du kan arbeta för att främja likabehandling, förebygga kränkningar och diskriminering. I Lerums skolor främjar vi likabehandling och förebygger och Arbetet med likabehandling lyder under bestämmelser som finns i Skollagen  En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola barnen; Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige  som Skolverket erbjuder yrkesverksamma i skolan varje termin till och med år främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande. Likabehandling - Kartläggning, risker och hinder samt åtgärder.