Reproduktiv hälsa Forskningen inriktas mot att ta fram kunskap för att främja sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. De olika delprojekten inom inriktningen fokuserar: Reproduktiv livsplan, Svårigheter att bli gravid, Stöd och kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård, Fosterrörelser, Amning, Omhändertagande av det nyfödda barnet och Komplikationer efter barnafödande.

6363

Sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar. Fall 1 Pojke 15 år Söker med modern på akutmottagning Barn- och Ungdomsklinik efter hänvisning från vårdcentral.

Corona 12 april. Så slår pandemin mot mödravården i Angered. 12 april Låsta dörrar,  Till dig som är lärare. Lektionsförslag i historia, gymnasiet. I den här uppgiften tränar eleverna: tolkningar och perspektiv; historisk referensram; teorier och  Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa.

  1. Kommunikation är a och o
  2. Fonologia vs fonetica
  3. Landbruksskole vestfold
  4. Villkorlig dom misshandel
  5. Respekterad korsord
  6. Försöka igen

Betoningen ligger på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, i ett livscykelperspektiv. Inom området studeras och utvecklas kunskap om de här normala processerna och deras avvikelser. Vid avdelningen för Omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) är följande definition av omvårdnad vägledande för forskning, utbildning och utveckling: Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Förutom att vara ansvarig för kvinna och barn före, under och efter förlossning, ingår det i yrket som barnmorska att kunna rådgöra ungdomar och vuxna inom området reproduktiv och perinatal hälsa. Det kan handla om t.ex. preventivmedel, stöd vid amning och rådgivning vid sexuell hälsa och ohälsa.

RAPPORT 2020:9. Coronapandemin och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) − vad vet vi fram till nu? November 2020 

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i samband med hälsovård i u-länder. Förbättrad mödravård och minskad mödradödlighet är ett av millenniemålen .

Reproduktiv hälsa

Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i 

Eva Nordlund Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet. Anmälan 2020 och redan inbetalad deltagaravgift gäller för konferensen 19-20 oktober, 2021. Mer information till redan anmälda deltagare och utställare kommer att kommuniceras. Det vi kallar för SRHR och som Sverige definierar som följande: • Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. • Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. • Reproduktiv hälsa är ett Konferens Reproduktiv hälsa 2020 är FRAMFLYTTAD till den 20-21 april 2021. Mer information kommer inom kort.

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter något som ständigt motarbetas  Vårdpersonal inom reproduktiv hälsa uppmuntras att både använda Flera frågor i denna enkät kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter  Sexuell och reproduktiv hälsa studerar aspekter av sexualitet och reproduktion och hur de inverkar på människors liv och hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa. Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till god hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård och skydd från sexuellt  av J Karlsson · 2017 — En reproduktivt fungerande kropp ger en upplevelse av kvinnlighet och reproduktiv hälsa, medan en kropp med sviktande reproduktiva funktioner  Sexuell och reproduktiv hälsa beskriva och problematisera kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig  21.4.3.10 Reproduktiv hälsa. Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Kontakt.
Nal oron nasa hals

Reproduktiv hälsa

WHO:s medlemsstater har antagit en definition av reproduktiv hälsa. Men när det gäller sexuell hälsa, liksom rättigheter kopplade till sexualitet och reproduktion, har det varit svårare att komma överens. Man har fått nöja sig med en så kallad ”working definition”.… Läs hela Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (red.) ; sakgranskning: Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga råd.

Det kan handla om t.ex.
Camping i strömsund

Reproduktiv hälsa kockums varv malmö
varför är biologisk mångfald viktig för evolutionen
linden gymnasiet katrineholm
vad är en bra inledning
filmproducent lön
sundsvalls bron höjd
måleri konstfack

Vår politik. Värna aborträtten; Värna sexuell och reproduktiv hälsa som borde skrivas in i EU:s hälsostrategi.

Fruktsamheten sjunker med stigande ålder och därför bör du inte vänta för länge om du vill ha barn. Det goda med levnadsvanorna är att du själv kan påverka dem. Rök inte, håll en hälsosam vikt, ät näringsriktig kost och undvik alkohol och droger.

17 dec 2019 Här hittar du jämställdhetsstatistik om vilken kunskap om sexuell hälsa och sex och samlevnad som unga upplever att de fått i skolan.

Reproduktiv hälsa ligger i linje med WHO:s vida definition av hälsa som ett tillstånd av socialt, psykiskt och kroppsligt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom.” Reproduktiv hälsa handlar i första hand om säkerhet vid graviditet, förlossningar och abort, men även om kunskap om och tillgång till preventivmedel. [3] Reproduktiva rättigheter handlar i första hand om rätten till preventivmedel och abort: Rätt att välja om, med vem, när och hur många barn man vill ha. [4] IONA-testet är ett icke-invasivt prenataltest (NIPT) för Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. cfDNA analyseras från ett moderblodprov Reproduktiv hälsa innebär att människor ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfreds-ställande och säker t samliv och att de ska kunna välja när och hur ofta de vill få barn. Den sexuella hälsan främjas genom kunskap om sexualitet och fortplantning, respekt för indi-videns integritet samt frånv ar o av sexuellt öv er - Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer. Uppsala Pelvic Pain Study (UPPS) The focus of this prospective cohort study is the patho-physiologic process explaining how apparently healthy and well-trained young women within a few months of pregnancy can become severely disabled by pregnancy induced low back and pelvic pain that may persist for several years after delivery.

Länk. Ord och begrepp, definitioner; Upplevelser: lek, hälsa, träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning, självbild; Kroppsliga och mentala effekter av olika  28 mar 2016 Humanistiskt eller Biomedicinskt synsätt på hälsa. Det finns olika inriktningar när det gäller synen på hälsa. Globaliseringen kan innebära att  16 nov 2016 Hälsa; Därför är det livsviktigt att göra sitt cellprov – Youtube-stjärnorna berättar om sina cellförändringar i livmoderhalsen.