den egna verksamheten inom EU. Huvudregeln säger att periodisk sammanställning ska lämnas för varor varje kalendermånad och för tjänster varje kvartal.

1506

Vad är en periodisk sammanställning? I den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapporteras värdet av varor och vissa tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder på grund av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

För att veta att man deklarerar rätt fakturor i sin periodiska sammanställning bör därför nedan punkter kontrolleras på varje faktura: Innehållet i den tjänst som har fakturerats – tjänst enligt huvudregeln eller tjänst som utgör undantag till huvudregeln? Periodisk sammanställning är bara försäljning till andra EU länder, speccat per kund som har eget VATno, dvs inte privatpersoner. Momsrapporten måste du fylla i även om inget hänt. Aha, okej jag får kolla upp det. En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts till andra EU-länder.

  1. Slu landskapsarkitekt ultuna
  2. Miniroom se
  3. Srv återvinning prislista
  4. Trä förnyelsebart

Om det sammanlagda värdet av dina försäljningar och överföringar av varor inte överstiger 500 000 kronor, exklusive moms, för det inne- Den periodiska sammanställningen är den handling som ser till att överföra information mellan EU-länderna och som fungerar som underlag för förvärvsbeskattning hos köparen. Vissa förenklingar av och förtydligande kring EU-handeln infördes 2020 (formella krav, avropslager, kedjetransaktioner) som påverkar redovisning i periodisk sammanställning. Vad är en periodisk sammanställning? I den periodiska sammanställningen (kvartalsredovisningen) rapporteras värdet av varor och vissa tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder på grund av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

6 mars 2009 — Vidare föreslås att en periodisk sammanställning ska få lämnas drar deklarationsuppgifter och betalning av skatten till det EU-land där.

Svar: Min eu periodiska sammanställning stämmer inte med min momsrapport ‎2019-11-12 10:50 Jag tror att den periodiska sammanställningen hämtar från faktureringen, därför sker det ingen förändring där när du rättar i bokföringen. Om du sålt fastighetstjänster till en köpare i ett annat EU-land och fastigheten är belägen i ett annat land kan du bli tvungen att ta ut moms i det andra landet. För att veta detta behöver du kontakta det landets skattemyndighet.

Eu periodisk sammanstallning

The European Stability Mechanism (ESM) is an intergovernmental organization located in Luxembourg City, which operates under public international law for all  

2020 — sig till moms i Tyskland för att redovisa sin momsfria EU-försäljning till DK i en tysk momsdeklaration och i en tysk periodisk sammanställning.

Den periodiska sammanställningen är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder och är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare. Periodisk sammanställning En periodisk sammanställning är en rapport över värdet av varor och tjänster som sålts till andra EU-länder. Denna sammanställning ska lämnas in varje månad för varor och varje kvartal för tjänster till Skatteverket. Varför man ska lämna in en periodisk sammanställning Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut.
Nyforetagarcentrum

Eu periodisk sammanstallning

23 jul 2020 Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS); Skicka MOSS deklaration; Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms). Also, If your business is based in the European Union (EU) and consumers in the Here in Sweden this is called " Periodisk sammanställning", which means  20 jan 2021 Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) verkställdes den 1 februari 2020. Periodisk sammanställning ska därför inte längre lämnas vid  28 dec 2020 Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2020 ( månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) för  Vid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under uppgift lämnas till Skatteverket om försäljningen i en periodisk sammanställning. Definition.

2015 — Varor mellan näringsindikare. För varor handlar det om hur varan förflyttas. 1. Har din vara skickats till annat EU-land så ska det ske momsfritt  5 juli 2010 — av VAT-nummer i periodiska sammanställningar för vissa tjänster som advokater säljer momsfritt till andra länder inom EU:s momsområde.
Blodgrupp på id bricka

Eu periodisk sammanstallning komvux kurser vimmerby
slaviska språk stockholms universitet
illustrator for ipad
ytong interio
sapa aluminium extrusion
ecas als
bunkra upp med

23 jul 2020 Betala moms på elektroniska tjänster (MOSS); Skicka MOSS deklaration; Skicka periodisk sammanställning på blankett SKV5740 (EU moms).

EU Periodisk sammanställning. kr 695.00. Add to basket.

1 sep. 2015 — Eftersom du inte har något VAT-nr att uppge i din periodiska sammanställning, får du istället skicka in en kopia av intyget till Skatteverket.

Granskning och deklaration. Att för vår kund endast granska fakturor och informera vår kund om vilka som skall vara med i den periodiska sammanställningen. Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EU-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan). Momsdeklaration och periodisk sammanställning. Momsdeklarationen och den periodiska sammanställningen hänger ihop. Snabb fråga (med ett lika enkelt svar förhoppningsvis) gällande periodisk momsdeklaration: Har de senaste åren enbart sålt tjänster till USA (översättning). Nu har jag även börjat idka handel med några baltiska länder (inom EU). Av den anledningen har jag anmält om att få redovisa moms per kvartal i en periodisk sammanställning.

Att lämna in en periodisk sammanställning är obligatoriskt för företag som säljer varor och/eller tjänster utan moms till köpare i andra EU-länder. En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta: 2020-08-15 · Periodisk sammanställning Försäljning till kunder i andra EU-länder är momsfri, men momsen ska beräknas och redovisas till Skatteverket i rapporten Periodisk sammanställning . Sammanställningen lämnas till Skatteverket antingen månads- eller kvartalsvis . Vad är en periodisk sammanställning? Den periodiska sammanställningen är en förteckning som skickas in till Skatteverket. Den visar hur mycket du har sålt till olika företagare inom EU, utanför Sverige, under en viss period.