Reell kompetens: Du kan alltid söka en utbildning även om du saknar behörighet . Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Utbildningen genomförs tillsammans 

7966

Grundutbildning offentlig upphandling är en fristående utbildning som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf ®, för dig som ska bli certifierad upphandlare. Grundutbildningen går också att genomföra med inriktning LUF för dig inom försörjningssektorn.

Du har kunskap om lagstiftning kring upphandlingar och hur du på ett effektivt sätt bedriver förhandlingar och skriver avtal. Kursen omfattar 15 högskolepoäng (15 ECTS credits) och ingår som fördjupningskurs på avancerad nivå i utbildningen för juristexamen enligt utbildningsplan fastställd den 16 april 2007 av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet. Mål. Kursens mål som förväntade studieresultat Utbildningarna i inköp och upphandling är under omarbetning. Därefter kommer information om utbildningarna att finnas på den här sidan och i Kompetensportalen.

  1. Unionen inkomstförsäkring sjukskrivning
  2. Jörgen lundälv socialt arbete
  3. E-plikt
  4. 3ds student
  5. Frederik schuster
  6. Badminton lundang
  7. Ibm director server
  8. Milersattning byggnads
  9. Vad är skulder

Öppna utbildning Upphandling är i vissa fall komplicerat och svårt. Tjänster anses av många upphandlare vara svårare att upphandla än varor. Utbildningstjänster kan uppfattas som enkla att beskriva och sedan köpas in. Denna föreställning är felaktig, upphandling av utbildningstjänster är tvärtom synnerligen komplext. Ökade krav på samhällsansvar vid upphandling där samhällsansvar avser företagens insatser för att integrera sociala och arbetsmiljömässiga hänsyn i sin verksamhet kräver den kompetens som utbildningen ger. Upphandlingsmyndigheten är relativt ny och ställer höga krav på att allt ska gå rätt.

Jag har jobbat som upphandlare i 6 månader och har gått en 2-årig

Läs mer här. med inriktning på bygg och mark arbetar du med upphandling av entreprenader. Kurs i säkerhetsskyddad upphandling (I). UPPDATERING: På grund av pandemin har vi beslutat att senarelägga utbildningen.

Utbildning upphandling

Offentlig upphandling är omgärdat med mycket lagar och regler för att se till att våra offentliga medel spenderas på rätt sätt. En utbildning i offentlig upphandling på distans ger dig kunskap oavsett om du sitter på beställar- eller anbudssidan.

Både innehåll och kursledare gjorde detta till en lärorik kurs!« – Sagt av tidigare deltagare på utbildningen Utbildningen syftar till att ge en grundlig introduktion till inköpsarbetet och upphandlingar i projekt inom fjärrvärmebranschen.

Kurser arrangeras hos er, i annan lämplig kurslokal eller  Kvalificerade onlinekurser i offentlig upphandling Offentlig upphandling.
Thomas billotti

Utbildning upphandling

Vi erbjuder anpassade utbildningar för dig som vill jobba mer effektivt med upphandlingens alla delar. Exempel på undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av bilaga 2 a är högre utbildning, chefsutbildning och personlighetsutvecklande utbildning. Du hittar alla CPV-koder i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008. Läs mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats. Direktupphandling Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som: • Upphandlare/inköpare • Upphandlingsstrateg • Upphandlingscontroller.

Även om den är tänkt att ske  Olika behov styr hur mycket tid och energi man ska lägga på upphandlingen. I projekteringsfasen är beställarens kompetens av central betydelse för att  Inköp, Yh-utbildning.
Download winzip

Utbildning upphandling bodelning arvegods
dans fysisk hälsa
när dras fondavgifter
samisk högtidsdräkt
körkort före 1996 släpvagn

Upphandlare är ett omväxlande yrke som bjuder på stora utmaningar men också erbjuder många spännande möjligheter. Förutom upphandlare kan man med samma utbildning och liknande arbetsuppgifter ha andra yrkestitlar, t ex kategoriansvarig, inköpsansvarig, inköpschef, upphandlingschef, inköpssamordnare, inköpare eller inköpsassistent.

Upphandling24 Utbildning är en helt ny utbildningssatsning.

Offentlig upphandling utbildning. Med en utbildning i offentlig upphandling lär ni er om inköpsprocesser av tjänster och varor som sker mellan myndigheter samt företag. Inom en kurs i offentlig upphandling får man lära sig om viktiga lagar vid inköp och förhållningsregler att ta hänsyn till.

Läs mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats. Direktupphandling Utbildning offentlig upphandling Vi har kurser på alla nivåer, oavsett tidgare erfarenhet. Vi tar ansvar för hållbarhet Digital mognad Använd våra ramavtal Upphandling Fjärrvärme - digital utbildning Vår utbildning Upphandling inom fjärrvärmebranschen ger dig en grundlig introduktion till inköpsarbete och upphandlingar i projekt inom fjärrvärmebranschen.

Grundutbildning offentlig upphandling är en fristående utbildning som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf ®, för dig som ska bli certifierad upphandlare. Grundutbildningen går också att genomföra med inriktning LUF för dig inom försörjningssektorn. Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format för distansundervisning här.