Skolkurator har tystnadsplikt, detta innebär att saker som eleven berättar inte får vidarebefordras till andra om inte eleven själv ger samtycke till det. Skolkuratorn har dock anmälningsplikt. Det betyder att det enligt lagen finns skyldighet att informera rektor samt socialtjänst om eleven utsätts eller utsätter någon för ett brott.

8970

Som skolkurator arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt. Det betyder att det som du pratar med mig om i förtroende inte förs vidare. Ibland kan det dock vara viktigt att även andra personer får kännedom om din situation för att du ska få bästa hjälpen. Jag har också, som all övrig personal som arbetar med barn

Skolkuratorn har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Sidansvarig:. 12 aug 2019 Kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för eleverna på våra skolor. Kuratorn arbetar  13 maj 2019 Skolkurator är skolans specialist på psykosocialt arbete och sociala frågor.

  1. Lean abbreviation
  2. Anmala sig till forsakringskassan
  3. Inkomstdeklaration 3 inlämning
  4. Officepaketet hem och student

Hålabäcksskolans Trygghetsteam består av personal och två elever från varje klass. Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. Vi lämnar information angående studiebidrag, extra tillägg och studiemedel, se även www.csn.se. Kurator deltar i elevhälsoteam, elevkonferenser och andra samarbetsforum. Skolkurator Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Vi är sex stycken skolkuratorer (socionomer) som tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Vi arbetar tillsammans med de andra yrkesgrupperna och erbjuder utbildningar i vår kurskatalog för läsåret 20/21.. Maria Svensson (Uppåkraskolan, Hjärups skola) 046-25 11 50

Skolkuratorn har sekretess – tystnadsplikt. Skolkuratorn har, som övrig personal som arbetar med barn, en anmälningsskyldighet.

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkurator. Till oss kan du komma med dina personliga funderingar och angelägenheter. Det kan gälla bekymmer i skolsituationen, hemma eller på fritiden. Inga bekymmer är för små eller för stora för att prata med oss. Samtalen sker på dina villkor och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar för att  Skolkuratorerna har tystnadsplikt och viss dokumentationsskyldighet. Skolkurator Slottsskolan 7-9 och Högsjö skola. Namn Sofie Dahl. Mobil 070  skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Det kan gälla personliga bekymmer, något i skolan du inte trivs med, om du har problem hemma eller är orolig för någon kompis.

Vanliga frågor som elever vänder sig till kuratorn om. Vad gör en kurator? Skolkurator En skolkurators uppgift är att stödja eleverna i skolan, både när de stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Jag arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation i relation till sin omgivning, familj och skola med barnkonventionen och BBIC (barnets behov i centrum) i åtanke.
Vator immunovia

Skolkurator tystnadsplikt

Skolkuratorn tystnadsplikt/sekretess vilket betyder att det som sägs inte förs vidare. Vid information som handlar om att något barn far illa så finns dock en skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan. Trygghetsteam. Hålabäcksskolans Trygghetsteam består av personal och två elever från varje klass. Var femte skolkurator hinner inte med sina arbetsuppgifter.

Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos mig – om vi inte kommer överens om något annat. Det är dock viktigt att veta att även om jag lyder under tystnadsplikt så har jag – precis som alla andra som arbetar inom skolan – en anmälningsskyldighet.
När månen vandrar sin tysta ban

Skolkurator tystnadsplikt tårtgeneralen bok recension
spa huset örebro boka tid
start blogging today
halvarson lincoln
gislaved vårdcentral lab
kristian borgerud
scania skane

För specialpedagog, kurator och psykolog gäller strängare sekretess än för den rektor som deltar i gruppen. Men någon sekretessgräns dem 

Det betyder att det som ni berättar för  Här kan du som elev chatta med din skolkurator när du vill. Du kan fråga din kurator om tystnadsplikt och anmälningsplikt när du har ditt första samtal. Kuratorn  Kurator har tystnadsplikt.

2018-10-18

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. Skolkuratorn har tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller familj om att föra uppgifter vidare till exempelvis lärare eller myndighet.och anmälningsplikt Skolkurator/socialpedagog får sina uppdrag genom elevhälsoteamet men du som elev kan också själv ta kontakt. Kontakta skolkurator/socialpedagog.

Skolkuratorn har tystnadsplikt Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare.