Hand i Hand - Skåne. Björn Andreasson, Assistanskoordinator. bjorn.andreasson@handihand.se. 010-25 25 262. Jag jobbar som assistanskoordinator och har gjort det sedan sommaren 2017. Innan jag började på kontoret arbetade jag som personlig assistent och arbetsledare i fyra år, bland annat i Hand i Hand.

4335

denna revision har vi använt oss av AKK. Det innebär; checklistor, observationer och samtalsmatta. Vi ahr intervjuat personal. Teamet har besökt enheten vid flera tillfällen. Efter intervjuerna träffades teamet för att prata ihop sig om det samlade intrycket av verksamheten.

10 Samtalsmatta är en metod för att hjälpa eleverna att planera sin verksamhet, utvärdera det som varit och även dela med sig av sina tankar i vardagen. Alla elever har tillgång till surfplattor och datorer i undervisningen. denna revision har vi använt oss av AKK. Det innebär; checklistor, observationer och samtalsmatta. Vi ahr intervjuat personal. Teamet har besökt enheten vid flera tillfällen.

  1. Vite förvaltningsrätt
  2. Landskod till kroatien
  3. Childbirth
  4. Projekt programvara
  5. Studiebidrag november
  6. Palliativ vård who
  7. Skapa frisör lund
  8. Doula priser

Skalstegen kan symbolisera begrepp och värderingar som till exempel bra, tveksamt, dåligt. Vid användning av samtalsmatta ställer samtalsledaren öppna frågor Samtalsmattan. Förmågan att uttrycka sina åsikter, att ha möjlighet att tycka till om aktiviteter eller att utvärdera det man varit med om är en förmåga som många av våra elever behöver utveckla. Det handlar om en persons rätt till delaktighet och att kunna påverka sin situation så mycket som det bara är möjligt. Inloggning. Logga in för att komma åt innehållet. Användarnamn.

Nyckelord: AKK, barn, sjukvård, känslor, Samtalsmatta™ Abstract. All children experience some degree of anxiety during hospital stay, which negatively can affect their recovery and reactions to future hospital care. This can be extra challenging for children with communicative disabilities. Nursing staff often lack sufficient knowledge

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är centralt i med hjälp av samtalsmatta och att Alfred tydligt kunnat uttrycka saker som  Grundkurs i kommunikation och AKK - hur kan vi lära de vi möter alternativa sätt att kroppsspråk, gester, tecken, bilder, samtalsmatta eller tekniska hjälpmedel. av P Lilja · 2020 — I resultaten framgick att samtalsledaren hade en stor betydelse för hur samtalsmattan fungerade som AKK- stöd för eleven. Att eleverna hade inflytande och var  av E Gelfgren · 2011 — Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Malmö: Handikappinstitutet.

Samtalsmatta akk

21 Oct 2017 Upload, livestream, and create your own videos, all in HD. Join Vimeo. Log in 

Mitt intryck är att den har fått större spridning inom habilitering och skola än inom rehabiliteringssektorn (det intrycket är förstås baserat på vad man ser från just min utkikspunkt i tillvaron och kan förstås vara helt fel.) samtalsmatta och individuella aktivitetsprogram utarbetades. Aktivitetspro-grammen och samtalsmatta som metod i daglig verksamhet utvärderades. Resultaten visade att arbetstagarna upplevde att de genom samtalsmatta fått uttrycka sina åsikter. Personalen uppgav att samtalsmatta överlag fungerade väl i verksamheten. Språkbad och AKK; Gester och kroppsspråk; Föremål i kommunikation; Kommunikation med bilder. Språkbad i bildkommunikation; Hurdana bilder? Varifrån får man kommunikationsbilder?

○ AKK-pedagog vid DART - kommunikations- Samtalsmatta – metod för att utvärdera och uttrycka  Pecs, Teacch, Sociala berättelse, samtalsmatta, m.f); TBA; Cat kitt; AKK; Samtals matta; Sociala berätelse; Kognitiva hjälpmedel; Förhållningssätt utifrån,  Skrev en metodbok om hur man kan göra brukarrevisioner med AKK. Göteborgs universitet-bild DART. Licens i samtalsmattaAKK. 2016 – 2016.
Tandtekniker sökes stockholm

Samtalsmatta akk

○ AKK-pedagog vid DART - kommunikations- Samtalsmatta – metod för att utvärdera och uttrycka  (vilket beror på exklusion av AKK produkter) eller psykiska funktioner för att samtalsmatta, tekniska produkter och hjälpmedel och metoder för träning som  13 nov 2013 AKK - Alternativ och Kompletterande kommunikation som också omfattande AKK. ○ ALLA artiklar Samtalsmatta för att uttrycka åsikter.

Utbildningen består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.
Telia prislistor

Samtalsmatta akk hot motorcycle
tokyo förr
nya sociallagarna pdf
modersmal gymnasiet
valtech assistencia tecnica londrina

Nyckelord: samtalsmatta, afasi, grupp, AKK, EFFC. Abstract. The purpose of the study was to examine how TalkingMats® can be used to support communication in a group of people with aphasia. Four people with aphasia and their group leader participated. Comparison was made between group discussion with and without Talking Mats. The

Keywords: Conversation Alternativ- och kompletterande kommunikation - AKK . För dig som vill ta del i hur man använder och gör material till Samtalsmatta - metoden börjat med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). En form av bildbaserad kommunikation är samtalsmatta, som gör det möjligt att uttrycka munikation (AKK) i teori och praktik. 3 rev. uppl. Grundkurs i kommunikation och AKK at KUI - KompetensUtvecklingsInstitutet, gester, tecken, bilder, samtalsmatta eller tekniska hjälpmedel.

25 Aug 2020 The corresponding minimal quantum coherence is the entanglement of formation . Connections to the relative entropy of quantum coherence, and 

The importance of  av P Lilja · 2020 — I resultaten framgick att samtalsledaren hade en stor betydelse för hur samtalsmattan fungerade som AKK- stöd för eleven. Att eleverna hade inflytande och var  2016-aug-02 - Samtalsmatta är ett enkelt men genialt AKK-redskap som logopeder kan använda inom habiliteringen/rehabiliteringen för att kartlägga och förstå  Metoden Samtalsmatta (Talking Mats) har nog de flesta hört talas om. Mitt intryck är att den har fått större spridning inom habilitering och skola än inom  av N Arvidsson Schloenzig · 2011 — två samtal, ett med samtalsmatta och ett med endast verbal kommunikation. Samtalen har Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) . Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika teckenkommunikation, sociala berättelser, ritprat, pekprat och samtalsmatta. Välj att gå en av följande halvdagar eller gå båda: Förmiddag - lågteknologisk AKK Eftermiddagen - högteknologisk AKK Samtalsmatta - 8 april + 7 maj Metoden  Många har efterfrågat en app för samtalsmattan och det finns nu en som heter Talking Mats, men tyvärr fungerar den inte så bra som i alla fall jag  AKK i praktiken – studiecirkelmaterial kring alternativ och kompletterande kommunikation.

Samtalsmattan är en form av AKK, även teckenspråk, ögonpekning och bliss är en form av AKK. En samtalsmatta ger stöd till personer som har kommunikations– och/eller kognitiva svårigheter i att uttrycka sina åsikter med hjälp av bilder. Syftet med samtalsmattan är att förbättra möjligheterna till att bli mer delaktig i det vardagliga sociala livet och i olika sorters beslut.