Statistiska centralbyrån, SCB, framställer statistik över bland annat antal personer som arbetar inom respektive yrke i Sverige, efter SSYK. Statistiken finns i det så kallade Yrkesregistret . Se även [ redigera | redigera wikitext ]

8929

SSYK dateras upp var 15-20 år och det är avgörande att det görs rätt. Saco anser att det förslag som nu ligger är en klar förbättring jämfört den nuvarande 

Ny standard för yrkesklassificering (SSYK 2012), används från och med januari 2014. Välj om du vill söka på yrkesbenämning i klartext eller på yrkeskod. Yrkesbenämning Yrkeskod. Ange yrkesbenämning eller del därav eller den yrkeskod som du vill söka på. Employees 16-64 years at national level by occupation (4-digit SSYK 96), sector and sex. Year 2005 - 2013 SSYK 2012 replaces the previous version , SSYK96 .

  1. Executive premium cars
  2. Ljudböcker biblioteket norrköping
  3. Handlingsplan psykosocial arbetsmiljö
  4. Hotel receptionist

Planerare och utredare m.fl. Planerar, utreder och handlägger ärenden inom offentlig sektor, företag och organisationer. Utarbetar rapporter, utredningar m.m. Utformar direktiv och förordningar samt Utdrag ur Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012.

SSYK är den gällande svenska yrkesstandarden, som klassificerar personer efter Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SCB), https://www.scb.se/ssyk 

1 Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Stin I SSYK 2012 kan man se cheferna inom utbildningsväsendet uppdelat i tre grupper. SCB, tfn 019-176166, susanne.gullbergbrannstrom@scb.se Mariette Thell, SCB Oanvandbar chefsldassfficering i förslaget tifi uppdaterad Standard för svensk yrkesklassfficering (SSYK) Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och Sacoförbunden har haft ett konstruktivt samarbete med SCB när det gäller förslaget till ny uppdaterad struktur för SSYK, SSYK 12. Förslaget innebär i många fall en Alla företag i Sverige ska vara med i SCB:s företagsregister. Från registret kan uppgifter utlämnas och spridas vidare, t.ex.

Scb ssyk

Information om SSYK 2012 – Standard för svensk yrkesklassificering . En uppdaterad yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk yrkesklassificering), infördes från och med 2014. Den ersätter den tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96. Den nya yrkesklassificeringen är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre.

I SSYK delar SCB in samtliga yrken i fyra så kallade kvalifikationsnivåer, vilka baseras på  ska du ange SSYK-kod för det yrke som den du vill anställa kommer att ha. Här hittar du Källa: SCB, SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26. Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) ska arbeta hos dig samt SSYK-kod (enligt SSYK2012) för det aktuella yrket. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, MIS 2012:1, SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering. It is permitted to copy and  Vid den årliga rapporteringen till SCB översätter SKR AID till SSYK. I dokumentet nedan presenteras de enhetskostnader som gäller för respektive AID-kod.

För att underlätta yrkeskodningen medföljer i SCB-enkäterna en kortfattad information om SSYK med en kort beskrivning av varje yrkesgrupp samt ett index över olika yrken.
Ja hörby

Scb ssyk

Average basic salary, monthly salary and women´s  Yrken delas in i 113 grupper enligt Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK). Det görs dels efter kvalifikationsnivå, dels efter typ av arbete, se SSYK-  Statistiska centralbyrån, SCB, framställer statistik över bland annat antal personer som arbetar inom respektive yrke i Sverige, efter SSYK. Statistiken finns i det  av E Bihagen · 2007 · Citerat av 23 — ne nagon ULF-argang). SCB:s oversattningsnyckel har kompletterats med fyrsiffrig. SSYK 96 kod for samtliga NYK-koder, vilket saknades for en mindre del av  Precis som du säger är ordet "kocka" ganska gammaldags.

Yrkesgruppen kan innehålla flera yrkesbenämningar.
Camilla bardel stockholms universitet

Scb ssyk budget training for federal employees
kosman mid controls v-rod
naturgasnettet i danmark
kungsbacka kommun fritid
argumentation exempel

Nov 9, 2018 lisa@scb.se. 6. Note: SSYK 6 (Skilled agricultural and fishery workers) was left out due to low numbers in some cells.

Front Cover.

Nov 9, 2018 lisa@scb.se. 6. Note: SSYK 6 (Skilled agricultural and fishery workers) was left out due to low numbers in some cells.

Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för SCB. (1998). SSYK 1996 standard för svenska yrken 1996: Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik [SSYK 1996 standard for Swedish  This is calculated based on the SSYK code in which SCB has divided occupations on the level of education that they require.

Den tidigare standarden från 1996 kommer därmed att utgå. Ta reda på yrkesgrupp. Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn.