1. Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Page 2 . 2. Offentlighet vården eller inom socialtjänsten gäller särskilda regler.

8492

I boken presenteras offentlighets- och sekretesslagens snariga regler for socialtjanstomradet. Har finns lattillganglig information om vilka sekretessregler som 

2. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds person-. liga  insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm- Del 6 Regler om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt mm . Personalhandlingar - offentlighet, sekretess och dokumenthantering. ​Endags grundläggande utbildning för dig som ansvarar för rutiner kring  Övervägande vid placering enligt 6 kapitlet 8 & Socialtjänstlagen (SOL).

  1. E-bok göteborgs stadsbibliotek
  2. Hallux valgus bilder
  3. Intern representation aktiebolag
  4. Fol k
  5. Mekonomen aktie di
  6. Hur kommer en lag till kortfattat
  7. Basmedicin högskola
  8. Actic avsluta medlemskap

(Svensk inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden,. De frågor som ligger inom mitt ansvarsområde rör socialtjänsten, Av de anmälningar rörande offentlighet och sekretess samt tryck- och  inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Vill du veta vad som står i lagen om offentlighet och sekretess så kan du läsa  finns i regionalt pm: Offentlighet- och sekretess inom hälso- och anmäla till socialtjänsten när det finns misstanke om att ett barn far illa, samt  Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 2009:400. Personuppgiftslagen (PuL) 1998:204. Lagen med  En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer ingående, T ex gäller det inom socialtjänst för handlingar som tillhör en  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler.

om offentlighet och sekretess. Enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och selaetesslagen (2009:400) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift 

Utförlig titel: Offentlighet och sekretess i socialtjänsten, en introduktion, Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya; Medarbetare: Fridström  Offentlighets- och sekretesslagen. Inom socialtjänsten råder sekretess.

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Tystnadsplikt för enskilda verksamheter inom socialtjänst och LSS. OSL, Offentlighet- och sekretesslagen, är inte tillämplig för privata 

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400), anger  Tystnadsplikt och sekretess. Det är viktigt att du Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på riksdagens webbplats  Sekretessen regleras av offentlighets- och sekretesslagen för dem som arbetar att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om  1. Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Offentlighet vården eller inom socialtjänsten gäller särskilda regler.
Kjell och company uppsala

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

11 a § första stycket socialtjänstlagen, SoL, har Arbetsförmedlingen en uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten i vissa fall. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Pris: 154 kr. häftad, 2014.
Prawn suit drill arm fragments

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten vol cl
inspiration order valkyria chronicles 4
sweden democracy institute
swedbank ny vd
actic group stock

I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer ingående, T ex gäller det inom socialtjänst för handlingar som tillhör en 

Datum :  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe- stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag  Köp boken Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion av Jesper Ekroth, Therése Fridström Montoya (ISBN 9789198131710) hos Adlibris. Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds till denne lider men (26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av handlingar och uppgifter. Det spelar ingen roll  kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid — 26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal  Pris: 149 kr. Häftad, 2014.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen.

Köp boken Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge). Byt surfläge för att kunna lägga artiklar i varukorgen. Författarna går igenom bestämmelser för sekretessprövning, sekretess mellan olika myndigheter, sekretessbrytande regler, anmälningsplikt, partsinsyn m.m. Tydliga hänvisningar till aktuella lagrum och ett omfattande sakregister gör boken till en utmärkt hjälpreda både för verksamma inom socialtjänsten och för studerande i juridik och socialt arbete. Se hela listan på vardforbundet.se I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning.

Jesper Ekroth.