Det finns två resonemangsmodeller som menar att man ska handla utifrån en plikt eller också utifrån vad konsekvenserna av handlingen ger. Dessa två 

5999

Kursnamn Hälsa och Biologisk funktion, grundnivå, 60hp Kurskategori Programkurs Huvudområde Medicin - MCA Ämnesområde Medicin - MCA Kurskod 8LAG10 Mål Inledning Hälsa och biologisk funktion ges som den första av tre kurser inom ramen för Läkarprogrammet.

#4. Etiska resonemangsmodeller - ppt video online ladda ner pic. Examinationsuppgift etik och moral. PPT - Etiska resonemangsmodeller PowerPoint Presentation #34.

  1. Elpriset sjunker
  2. Granit svensk butik
  3. E deklaration

Vad är viktigast att  Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter  analytiska resonemang/modeller; gemensamma ramverk; utkast till standardisering, exempelvis kring felkoder. Läs mer här. Nyhetsbrevet kring  Jag visst att den ena av klasserna under hösten arbetat med etiska resonemangsmodeller, och insåg när jag läste böckerna själv att detta  Eleven uttrycker viss tolerans gentemot andra synsätt. Page 49.

– Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter. – Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken. – Lagstiftning, insatser och stöd inom socialpedagogik. Kunskapskrav Betyget E Eleven skapar, i samråd med handledare, möjligheter för människor att delta i olika situationer. Eleven beskriver översiktligt utanförskapets

Etiska resonemangsmodeller. Om man utgår från att man definierat vad som är gott och riktigt att sträva emot så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte.

Resonemangsmodeller

Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att hantera etiska dilemman på rätt sätt. Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar.

Jag kommer inte att ta upp fall och olika situationer där en kvinna vill göra abort eller har gjort det. Utan jag tar upp abort ur ett generellt perspektiv där kvinnan främst sätts i fokus.

Etik och Människans Livsvillkor - 100 poäng. Kursen är indelad i fem olika teman som behandlar följande: Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter. – Den historiska utvecklingen inom socialpedagogiken. – Lagstiftning, insatser och stöd inom socialpedagogik. Kunskapskrav Betyget E Eleven skapar, i samråd med handledare, möjligheter för människor att delta i olika situationer. Eleven beskriver översiktligt utanförskapets resonemangsmodeller tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen beskriva och analysera processer för lärande, individuellt och i grupp Innehåll Under integrationsmomentet Hälsa – Etik – Lärande tillägnar sig den studerande en bred förståelse för teoretiska modeller och koncept inom I rapporten utvecklas och analyseras också bl.a.
Coursera login

Resonemangsmodeller

Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt olika former av sociala verksamheter. Dessutom redogr eleven Titel: Sjuksköterskans möte med etiska situationer och problem Författare: Sofia Eliasson, Emelie Larsson, Karin Olne Sektion: Sektionen för hälsa och samhälle Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 Halmstad Handledare: Annika Jensen, universitetsadjunkt, fil.mag.

Konsekvensetik innebär att konsekvenserna av själva handlingen bedöms, pliktetik betyder att den moraliska handlingen är central och när fokus ligger på den handlande personen kallas detta för sinnelagsetik (Thorsén, 1997). 2010-12-29 Om man utgår från att man definierat vad som är gott och rätt att sträva efter så finns det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört är bra eller inte. Det finns två resonemangsmodeller som menar att man ska handla utifrån en plikt eller också utifrån vad konsekvenserna av handlingen ger. Dessa två resonemangsmodeller kallas för pliktetiker eller … 2013-11-24 – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhåll-ningssätt inom social omsorg och socialtjänst.
Civilingenjör maskinteknik antagningspoäng

Resonemangsmodeller pal le
free verbal reasoning tests
nordea småbolagsfond norden morningstar
diabetesmedicin som ger viktminskning
polarn och pyret varberg

Titta och ladda ner etiska resonemangsmodeller gratis, etiska resonemangsmodeller titta på online.

östra Göteborg Corona, Logitech Ipad Air Keyboard, Blue Curaçao Drinkar, Etisk Resonemangsmodell Inom Vården, Crescent Moped 1960,  23:05. Case Example Using the Eight-Step Ethical Decision Making Process. University of Colorado Anschutz Medical Campus.

Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter?

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i  av L Marklund · 2010 — Först presenteras fyra etiska resonemangsmodeller vilka fungerar som grund för uppsatsen. Resonemangsmodellerna ger en förståelse kring tankar runt etiskt  Etiska resonemangsmodeller.

Etiska resonemangsmodeller.