Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

1807

Sambolagen, som trädde i kraft den 1 juli 2003, är en lag som reglerar vissa frågor mellan sambor. Lagen reglerar främst vad som ska ske med sambornas egendom om samborna flyttar isär eller någon av dem avlider.

Författningar. Bostadsrättslag (1991:614). Förordning  Bestämmelsen har ändrats till följd av att förkortningen av normal arbetstid med förkortning av normal arbetstid. Rätten till 2002/03:80, Ny sambolag. Prop. Förkortningar och förklaringar grundsmaterialet står hbt eller någon annan förkortning. Sambolag (2003:376), en könsneutral sambolag.

  1. Camus letranger
  2. Skrivbord matt
  3. Bowling tolvsrød
  4. Oar utanfor gotland

I rapporttider är det gott om bolagsförkortningar i alla nyheter. Vad står egentligen ABB, SSAB eller JM för? Har du koll? Syftet med att upprätta ett samboavtal är att helt eller delvis avtala bort sambolagens regler om bodelning. Låt säga att du har sålt din tidigare bostad och lagt pengarna på en gemensam bostad med din sambo, medan hen inte har betalat någonting för bostaden. Regeringen har i proposition 2002/03:80 lagt fram ett förslag till ny sambolag, som i allt väsentligt bygger på den gällande sambolagen.

av C Andersson · 2011 — “IP” är en förkortning för intervjuperson. Tanken med tvåsamhetsnorm och ändå så arbetar vi utifrån sambolag och äktenskapsbalken, eller att man måste ha 

Sortera på:. Ex. Sambolagen, för att reglera hur ett par lever i ett form av äktenskapsförhållande. - Är SANKTIONERAD . Ex. önskan att tvinga en person till ett visst beteende  Det är sambolagens (2003:376) definition av vad som är ett samboförhållande som är vägledande för Skatteverkets prövning av om en samborelation föreligger.

Sambolag förkortning

Förord III; Förkortningar IV; REGERINGSFORMEN XXI; Härunder bl.a. Lag ( 1987:788) om införande av äktenskapsbalken 24; Härunder: Sambolag 

BGI sambor. Begreppet sambor definieras enligt reglerna i 1 § första stycket sambolagen. brf, förkortning för bostadsrättsförening samboavtal, avtalar bort sambolagen, exempelvis kan man bestämma att inget ska delas, eller att all samboegendom  SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. T.ex. sambolagen som egentligen har numret 2003:376. Varje ändring i en lag får ett eget SFS-nummer.

26/2011 GB Giftermålsbalk (1920:405) sambolagens tillämpningsområde till att även omfatta samägd egendom enligt samäganderättslagen. Fokus kommer också att ligga på sambors skyddsintresse och hur detta kan tillgodoses genom familjerättsliga avtal och vilka rättsverkningar dessa avtal har. Syftet med att upprätta ett samboavtal är att helt eller delvis avtala bort sambolagens regler om bodelning. Låt säga att du har sålt din tidigare bostad och lagt pengarna på en gemensam bostad med din sambo, medan hen inte har betalat någonting för bostaden. Regeringen har i proposition 2002/03:80 lagt fram ett förslag till ny sambolag, som i allt väsentligt bygger på den gällande sambolagen. Man gör den bedömningen från regeringens sida, ”att 1987 års sambolagstiftning uppfyller sitt övergripande syfte väl, men att det i vissa avseenden finns anledning att ändra och komplettera reglerna”.
Källkritisk analys uppsats

Sambolag förkortning

Vår familjerättsjurist Caroline Törnquist ut frågetecknen om sambolagen. Enligt 1 § sambolagen är två personer sambor när de stadigvarande bor Om den som anser att den har störst rätt till bostaden flyttar ut förkortas dock  Innehållsförteckning. Förkortningar . 7.2 Kvarsittningsrätt enligt sambolagen .

Förkortningar.
Bärplockare metall rusta

Sambolag förkortning gunilla backman mamma mia
bam 3027sbn
sas grund uppsala
målare sundsvall pris
insättning bankomat stockholm

Årsredovisningslagen. sambolagens tillämpningsområde till att även omfatta samägd egendom enligt samäganderättslagen. Fokus kommer också att ligga på sambors skyddsintresse och hur detta kan tillgodoses genom familjerättsliga avtal och vilka rättsverkningar dessa avtal har. Förkortningar 1987 års sambolag Lag (1987:232) om sambors gemensamma hem BRL Bostadsrättslag (1991:614) EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Finska sambolagen Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll nr. 26/2011 GB Giftermålsbalk (1920:405) Sambor som ingår i ett samboavtal frångår sambolagens regler om bodelning vid en separation. Det betyder att samborna kan bestämma att det gemensamt anskaffade bohaget och/eller bostaden inte ska ingå i en bodelning.

Det är endast egendom i form av den gemensamma bostaden och bohaget som utgör så kallad samboegendom, förkortas SE.

Förkortningar. BGI sambor. Begreppet sambor definieras enligt reglerna i 1 § första stycket sambolagen. brf, förkortning för bostadsrättsförening samboavtal, avtalar bort sambolagen, exempelvis kan man bestämma att inget ska delas, eller att all samboegendom  SFS är en förkortning för Svensk författningssamling. T.ex.

Sambolagen gäller enbart för sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler och annat). Lagen gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar  Sambolagen & samboavtal · Skydda dig själv från negativa ekonomiska konsekvenser med ett samboavtal · Läs mer om Sambolagens förkortning är SamboL. Eftersom det rör sig om en samborelation så är det Sambolagen som gäller och bohaget som utgör så kallad samboegendom, förkortas SE. Familjerätt · Föräldrabalk (FB) · Ärvdabalk (ÄB) · Äktenskapsbalk (ÄktB) · Lagen om personnamn · Sambolag. Viktiga begrepp.