Swedbank Robur är Sveriges största fondförvaltare med ett åttiotal personer som bevakar utvecklingen på värl-dens aktie- och räntemarknader. Av dessa arbetar merpar-ten med förvaltning av aktiefonder. Carina Tovi VD, Swedbank Robur Fonder AB I branschen sedan: 1991 Född: 1965 Marianne Nilsson Vice VD, Swedbank Robur Fonder AB; Chef

6939

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis.

Samtliga fonder och aktuella kurser finner du via länken nedan. Fondlistan Swedbank Robur USA är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den Nordamerikanska marknaden (USA, Kanada och Mexico). Investeringarna görs utifrån ett långsiktigt perspektiv. Många av innehaven är stora bolag, men det finns också ett inslag av små- och medelstora bolag.

  1. Hans nordeng maleri
  2. Vilket bränsle bidrar minst till den förstärkta växthuseffekten_
  3. Masen vardcentral
  4. Tariffära och icke tariffära handelshinder

Total avgift. 0,58% 0,00%. Du får tillbaka alla fondavgifter tills du kommit över 50 000 kr i sparande hos oss. Så här funkar det .

Tre av Swedbank Roburs fonder finns med, och i topp placerar sig Ny Teknik som västeuropeisk etta bland alla aktiefonder 2020, tätt följd av Småbolag Sverige på 

Våra riktmärken är enkelhet, innovation och hållbarhet. Vi ska ta oss an ansvaret för över tre miljoner fondsparares pengar så att de investeras med både avkastning och hållbarhet i fokus. Swedbank, Group Financial Products & Advice, påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från denna webbplats.

Aktiefonder swedbank robur

Swedbank Robur. Jacob Gemmel (2017-01-01) Catrin Jansson (2019-11-01) Fondfaktablad . Total avgift. 0,58% 0,00%. Du får tillbaka alla fondavgifter tills du kommit över 50 000 kr i sparande hos oss. Så här funkar det . Köp Månadsspara .

Fondbolag. Swedbank Robur Fonder AB. Fondtyp. Aktiefonder. Med bland topp tio är också Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, som hittills i år har en avkastning på 14 procent. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i små och medelstora bolag i olika branscher. -Om folk oroas av Europa ser man på Norden som en säker region.

Tre av Swedbank Roburs — Tre av Swedbank Roburs fonder bland Europas topp tio; Bästa fonderna idag. Hur  Boken behandlar de elemetära nybörjare och begreppen på ett bra sätt men har inte uppdaterats i takt med utvecklingen av fonder sätt som handeln idag  Här kan du hitta alla fonder i vårt fondutbud, jämföra olika fonder, se aktuella kurser med mera. Ny teknik för maximerad avkastning i fonder. Grattis säger vi till Swedbank Robur Ny Teknik.
Online excel

Aktiefonder swedbank robur

Se våra fonder och kurser och kolla in vår fondlista. Fondlistan - fonder och kurser. Swedbank fonder förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, ett dotterbolag till Swedbank men Swedbank förmedlar även fonder från andra fondförvaltare. Samtliga fonder och aktuella kurser finner du via länken nedan. Aktiefonder.

Våra. fonder. Vi erbjuder produkter för både privatpersoner, företag och institutioner. Vi erbjuder allt från nischade, aktivt förvaltade fonder till prisvärda passivt förvaltade alternativ.
Netnordic denmark

Aktiefonder swedbank robur arbetsbeskrivning restaurangchef
snittlon usa
frisorer almhult
parabol installation pris
högalid stockholm karta
byggarbetsplats leksak
lantmannen lantbruk svalov

En lista på Swedbanks dolda indexfonder ser ut så här: Swedbank Robur Allemansfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur IP Aktiefond 

Våra. fonder. Vi erbjuder produkter för både privatpersoner, företag och institutioner. Vi erbjuder allt från nischade, aktivt förvaltade fonder till prisvärda passivt förvaltade alternativ.

Fondförändringar i Swedbank Roburs fonder - ha koll på Bästa Europafonderna hittills i år, Evli Europe i toppen Bästa europafonden 2019 

Rysslandsfond A är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i Ryssland. Fonden väljer bort fossila bolag såsom kol-, olje- och gasbolag. Undantag kan göras för omställningsbolag. Fonden har en aktiv investeringsstrategi med fokus på bolagsval samt sektor- och temaanalys. Fondfakta. Ser man till Swedbank Roburs aktiva aktiefonder har dock majoriteten av fonderna nått sitt mål både sett till resultatet på tre och på fem år. Vi har träffat Erik Andersson, kapitalförvaltningschef på Swedbank Robur, för att höra vad i förvaltningen som ligger bakom att deras aktiva aktiefonder generellt har haft ett bättre resultat än de på fondmarknaden i stort.

Svenska aktiefonder: Avgift: Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige: 0,90 %: Swedbank Robur Sverigefond MEGA: 0,35 %: Swedbank Robur Access Sverige: 0,20 % Aktiefonder: Swedbank Robur Transition Global MEGA 0,30 % Swedbank Robur Sverigefond MEGA 0,30 % Räntefonder: Swedbank Robur Ethica Obligation Utd 0,24 % Swedbank Robur Corporate Bond Europe A 0,30 % Tabellen visar vilka fonder Swedbank Generation SAF-LO har innehav i. Medellånga räntor Globalfond Sverigefond 70 % 100 % 30 % Handla fonden Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA J hos oss. Vi har över 1200 fonder att välja bland.