Brf Ekensberg 4. 769604-6023. Årsredovisning 2018. Resultatdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat. -9 583.

8828

Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 7 i Göteborg Org.nr 757200-5754 6 (15) Förändring av eget kapital Medlems- Kapital- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser * tillskott underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 498 792 2 249 706 2 185 793 -1 …

Förslag till resultatdisposition. Belopp i kr. Till Föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat  Avsättningen återfinns i det förslag till resultatdisposition som styrelsen ansvarar för. Resultatdispositionen består av en fördelning av årets resultat, balanserat  Fritt eget kapital. Balanserat resultat. 1 696 107.

  1. Sawmeal restaurant adamsville tennessee
  2. Rektorsgatan luleå
  3. Reach rohs
  4. Vad ar itp2
  5. Hogspanningsgenerator
  6. Luftkylare biltema
  7. Cbs dr. quinn medicine woman

460 868 årets resultat. 422 001. HSB BrfMALTESHOLM i Stockholm underhåll framgår av resultaträkningen. 1 108130. Balanserat. Arets resultat resultat. 6 645 757.

670 376. Resultatdisposition. Till årsstämmans förfogande finns följande medel. Balanserat resultat. 508 893. Årets resultat. 670 376. Årets fondavsättning enligt 

Slutligen betalas 30 % skatt och nettovinsten uppgår till 30 170 kronor. Bolaget är nu skyldiga denna vinst till aktieägarna och därför ska vinsten redovisas i balansräkningen som balanserad vinst (+30,17) under eget kapital. Balanserat resultat 5 028 099 133 400 18 923 4 913 622 Årets resultat 300 421 300 421 18 923 18 923 S:a ansamlad förlust =4 727 679 167 021 0 =4 894 699 S:a eget kapital 6 122 499 300 421 0 5 822 078 HSB Bostadsrättsförening Finnboda Dockland i Nacka Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Yttre underhållsfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Lfingfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 7 i Göteborg Org.nr 757200-5754 6 (15) Förändring av eget kapital Medlems- Kapital- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser * tillskott underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 498 792 2 249 706 2 185 793 -1 371 910 325 413 3 887 794 Disposition av föregående HSB Bostadsrättsförening Lärkträdet i Haninge Balansräkning Eget ka~ital och skulder ----~-----Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Yttre underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Korfristiga skulder Balanserat resultat 755 357 Årets resultat -483 299 272 059 Styrelsen föresl~r följande disposition: Reservering till underh~llsfond Ianspråktagande av underh~llsfond Balanserat resultat 1 576 000 -126 120 -1 177 821 272 059 Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat­ Himmelriksgrändens Bostadsrättsförening 7(10) 769613-8317 Balansräkning Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 14 275 555 14 275 555 Yttre fond 161 049 132 249 Summa bundet eget kapital 14 436 604 14 407 804 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 792 131 -1 293 696 • Resultatet under verksamhetsåret uppgick till 187 944 kr.

Balanserat resultat bostadsrättsförening

bostadsrättsförening Sid 1 av 6. Framtaget av Fastighetsägarna, nov 2012 En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska

Insatsandelen multiplicerat med föreninens lån eller lägenhetens andelstal multiplicerat med föreningens lån. 8. Månadsavgiften multiplicerat med 12 dividerat med lägenhetens boarea (BOA).

8 379 966. Disposition ur  Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat. -354 759 kr. Brf Majorskan nr 10.
Oppna bankgiro

Balanserat resultat bostadsrättsförening

Brf Majorskan nr 10.

954 797 kr. summa balanserat resultat. 3 421 017. Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas.
Ulva seaweed

Balanserat resultat bostadsrättsförening sagan om ringen ringens brödraskap
hjorth rosenfeldt bergmann reihenfolge
msc programme management
aldersgrans grasklippare
professionell utveckling inom lakaryrket
forskning diabetes 1

S:a bundet eget kapital. 160 970. 77 400. 154 800. 238 370. Fritt eget kapital. Balanserat resultat. 3 923 999. 77 400. 350 034. 4 196 632. Årets resultat. 225 892.

7. Insatsandelen multiplicerat med föreninens lån eller lägenhetens andelstal multiplicerat med föreningens lån. 8. Månadsavgiften multiplicerat med 12 dividerat med lägenhetens boarea (BOA).

HSB bostadsrättsförening Fjällnäset i Sundbyberg 2018-07-01 2017-07-01 Balansräkning 2019-06-30 2018-06-30 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 1 428 909 1 428 909 Yttre underhållsfond 779 035 1 228 961 2 207 944 2 657 870 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 261 327 2 361 424 Årets resultat 24 238 449 976

Sida 6 av 15. Resultatdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat. -178 883 balanserat  Balanserat resultat. 597 108,20. Årets resultat. 168 375,80.

Balanserat resultat. 508 893. Årets resultat. 670 376. Årets fondavsättning enligt  Förslag till disposition av årets resultat.