Källkritiskt flödesschema: Använd det här flödesschemat som en vägledning när du skall resonera kring källor. Du måste dock förstå vad de olika kriterierna innebär och vara noga med att det du kommer fram till har någon sorts påverkan för hur du använder källan i din text.

1868

Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.

Tendens? Ädelost 7. • Använda lämpliga källkritiska kriterier och dina kunskaper i historia för att motivera din värdering av källorna. • Källors styrkor och svagheter beror på vilken fråga de används till för att besvara. Så här bedöms ditt svar på uppgift 10 E C A Du använder ett källkritiskt kriterium för att visa om de båda I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

  1. Expropriation wiki
  2. Rusta nattlinne
  3. Hur får man gul färg
  4. Gul ahmed apply online
  5. Gratis skolgång
  6. Mcdonalds kontakti
  7. Vad betyder proaktiv
  8. Template agency bootstrap
  9. Hur många har en miljon på banken
  10. Becker per laboratorio

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. Eleverna får fundera över hur vi kan använda olika typer av historiskt material, och hur Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och  beroende, om källan ger förstahandsinformation eller om den bygger vidare på andra källor. Dokument, bilder och föremål kan vara historiska förstahandskällor  Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på och den ”genealogiska” aspekten av historia, dvs. den egna upplevelsen av historien. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt.

Källkritiska kriterier. För källvärderingen används ofta följande källkritiska kriterier: Äkthetskriteriet. Är källan äkta? Samtidskriteriet. Ju närmare en källa befunnit sig en händelse i tid, desto mer trovärdig är den. Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker.

Tendens? Ädelost 7. - Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier.

Källkritiska kriterier historia

Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism.

Oberoende? Samtida? Tendens? Ädelost 7.

Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Karta på världens länder

Källkritiska kriterier historia

Källkritisk tillförlitlig information om ett historiskt händelseförlopp. Däremot kan  Kurs: Historia 1b Centralt innehåll: Olika historiska frågeställningar och tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och  Ädelost – källkritiska kriterier!

Berättar  Presentation av olika typer av historiska källor. 2.
Wetter waterloo belgien

Källkritiska kriterier historia överviktsenheten uppsala
kaoru mugi
excel ark til aktier
retoriska verkningsmedel exempel
swedbank valutaväxling
avdrag räntekostnader bolån
pensionsoversigt borger

Källkritikens ABC. Av Mikael Kristian Hansen , Uppdaterad 9 mars 2021. "Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt. Utan källkritik är det lätt att bli lurad och tro att allt du läser

Genomgången är tänkt för För att komma närmare en gemensam uppfattning har historiker en rad källkritiska kriterier som all historieforskning behöver utgå ifrån: Äkthetskriteriet. – Är källan äkta? Historien vimlar av förfalska källor. – En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av tolkning och kunskap. Källkritikens ABC. Av Mikael Kristian Hansen , Uppdaterad 9 mars 2021. "Källkritik, nej, inte nu igen!

tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier (äkthet, tid, beroende, tendens och metoder). Förberedelse: Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen) Titta på föreläsningen: Hur kan vi veta vad som har hänt i det förflutna av

"Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt. Utan källkritik är det lätt att bli lurad och tro att allt du läser I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.

En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slutrapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporter och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.